2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri (Tarifeleri)

2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri (Tarifeleri)

Kimlerden ne kadar gelir vergisi alınacağı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. 193 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu ve 2 nci maddesinde de hangi kazanç ve iratların gelir olarak kabul edileceği ifade edilmektedir.

Gelir Vergisi Dilimleri aynı Kanunun 103 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Esas tarife başlıklı 103 üncü maddeye göre Gelir vergisine tabi gelirler;

2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Tablosu

Gelir dilimi

Vergi oranı

14.800 TL'ye kadar

% 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

% 20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

% 27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

% 35

 

“8.800 TL’ye (14.800 TL.) kadar % 15

22.000 TL’nin (34.000 TL.) 8.800 TL’si (14.800 TL.) için 1.320 TL (2.220 TL.), fazlası % 20

50.000 TL’nin (80.000 TL.) 22.000 TL’si (34.000 TL.) için 3.960 TL (6.060 TL.)

(ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin (120.000 TL.) 22.000 TL’si (34.000 TL.) için 3.960 TL (6.060 TL.), fazlası % 27

50.000 TL’den (70.000 TL.) fazlasının 50.000 TL'si (70.000 TL.) için 11.520 TL (16.150 TL.)

(ücret gelirlerinde 76.200 TL’den (120.000 TL.) fazlasının 76.200 TL’si (120.000 TL.) için 18.594 TL) (29.280 TL.), fazlası % 35

oranında vergilendirilir.” (Kaynak: www.mevzuat.gov.tr)

Yukarıda yer verilen vergi dilimleri her sene değiştirilmektedir.

2018 yılı Gelir Vergisi Dilimleri aşağıdaki şekilde olup, 2019, 2020 ve sonraki yıllara ilişkin Gelir Vergisi Dilimlerini öğrenmek için malihakem sitesini takip ediniz.