2018 Yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

2018 yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

2018 yılında geçerli olacak Kamu İhale Kanunu Parasal Sınırlarını (Limitlerini) sizler için hesaplıyoruz.

2017 yılı Yİ-ÜFE rakamları herkesin malumu olduğu üzere açıklandı. Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre de, ihale mevzuatında kullanılan parasal limitler Yİ-ÜFE üzerinden güncellenmektedir.

Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi

Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.”

Yukarıda yer verilen hüküm ve 2017 yılı için açıklanan oranlar çerçevesinde 2018 yılı ihale mevzuatı parasal sınırlarını tespit etmemiz mümkündür. Burada yer alan parasal limitler 1 Şubat 2018 tarihinden 31 Ocak 2019 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

Haberimizde hesap ettiğimiz tutarlar, aynı şekilde resmi gazetede de yayımlanmıştır.

 

İhale ve mali konularla ilgili analiz ve haber okumaki için sitemizde ARAMA yapınız.

 

Kamu İhalelerinde Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diplomasının 2018 yılı Bedeli

Her yıl için: 250.201 TL

 

Eşik Değer Limiti (Hesaplama) 2018

8-a kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 1.239.599 TL

8-b kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 2.066.004 TL

8-c kapsamında yapım işleri ihaleleri için: 45.452.363 TL

 

2018 KİK Payı Limiti: 450.823 TL

 

2018 Yılı 21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti (Pazarlık f Limiti): 225.403 TL

 

Doğrudan Temin Limitleri 2018

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler İçin: 67.613 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 22.524 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine KDV dahil değildir. Ayrıca idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

 

2018 Yılı İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri

2018 yılında Kamu İhale Kuruluna yapılacak itirâzen şikayetlerde ödenecek parasal tutarlar.

İhalelerde hak kaybına uğrayan, uğrama ihtimali olan kişilerin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazen şikayet başvurularında 2018 yılında en düşük 4.280 TL, en yüksek ise 17.126 TL ödenecektir.

 

Yaklaşık Maliyeti

İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli (Tutarı) 2018

713.655 TL’ye kadar olan ihalelerde

4.280 TL

713.655 TL ile 2.854.626 TL arası olan ihalelerde

8.562 TL

2.854.626 TL ile 21.409.698 TL arası olan ihalelerde

12.843 TL

21.409.698 TL ve üzerinde olan ihalelerde

17.126 TL