2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Başvuru Parasal Sınırları Belli Oldu

2017 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Başvuru Parasal Sınırları Belli Oldu

Tüketicilerin korunması amacıyla, herkesin malumu olduğu üzere Tüketici Hakem Heyetleri oluşturulmuş ve birçok sorun bu heyetler vesilesiyle çözüme kavuşturulmaktadır. Ancak, bütün uyuşmazlıklar değil belirli parasal tutara kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş olup, bu oran sebebiyle tüketici hakem heyetlerine götürülecek parasal sınırlar da değiştirilmiştir (3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.):

2017 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda aşağıdaki parasal oranlara, sınırlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri

2017 yılı boyunca yukarıda yer verilen parasal sınırlar çerçevesinde ve bulunulan yere göre tüketici ilçe veya il hakem heyetlerine başvurular yapılacaktır.