2017 Yılı Doğrudan Temin Parasal Sınırları (Limitleri)

 2017 Yılı Doğrudan Temin Parasal Sınırları (Limitleri)

Doğrudan Temin Limitleri 2017

2017 yılında geçerli olacak Doğrudan temin parasal sınırları. Aşağıda yer verilen parasal sınırlar 2018 yılı Şubat başına kadar geçerlidir.

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler İçin: 58.555 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 19.507 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine KDV dahil değildir. Ayrıca idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

 

21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazetede kamu ihale parasal limitlerine yer verilmiş ve bizlerin yaklaşık 15 gün önce ilan ettiği fiyatlar Tebliğde de aynen yer almıştır.

"d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası) 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası), 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası),"

 

Doğrudan temin konusuna yönelik kapsamlı bir yazı okumak için ANALİZİMİZİ okuyabilirsiniz.

2017 yılı Kamu İhale Mevzuatı Parasal Limitleri için Haberimizi okuyunuz.

İhale ve mali konularla ilgili sitemizde analiz ve haber okumak için ARAMA yapınız.