İş Deneyim Yeterlik Kriterine İlişkin

Kamu İhale Kurulu Yeterlik Kriterleri
 İş deneyim yeterlik kriterine ilişkin
Özeti :

İş deneyim yeterlik kriterine ilişkin İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesinin (b) bendi ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde ise, tüzel kişiliğin ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş ana sözleşmesinde bu işlerle iştigal etmiş olması, aksi halde ortakları arasında veya bünyesinde, ruhsatlı veya serbest müşavir mühendis meslek mensuplu tescil belgesine sahip, yetkili Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi bulundurması gerekmektedir.” Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için lütfen arayınız.

Karar :

Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu kararı,
Kredi kartıyla sadece 25 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.
Uzman Yorumu :