1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Teknik şartnamede yazılı maldan daha kaliteli bir malı teslim eden yüklenicinin bu talebinin uygun görülmeyerek, malın kabul edilmemesi ve sözleşmenin feshedilmesi haklı mıdır? Daha kaliteli bir malı idarenin alması veya teknik şartnamede yazılı maldan başka bir malı alması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Geçici kabulde tespit edilen eksikliklerin yüklenici tarafından tamamlanmaması, bakiye hakediş bedelinin ödenmesine engel midir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İdarenin sözleşmesine uygun olmayan ve kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı bulunan eseri teslim almak zorunda olmadığı.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Fiyat farkı ödenen işlerde geçici kabul noksanları için kesilen bedeller için fiyat farkı ödenmesi gerekir. Bunun haricinde yapılan imalatlar için güncelleştirme bedeli ödenmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Kesin kabul aşamasına kadar her türlü açık ve gizli ayıp ve eksik işlerden sorumlu olduğunu kabul eden yükleniciye, ayıp ve eksiklikler için ihtar çekilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yapım işlerinde geçici kabul noksanları için kesilen tutarın, fiyat farkı verilen işlerde güncellenerek ödenmesi, diğer imalat oranları için güncelleştirme yapılmaması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İş sahibinin kontrol görevinin yerine getirmemesi halinde dahi, yüklenici işin uzmanı olup eseri özenli yapmak durumundadır. İş sahibine kontrol görevini yapmadığı için kusur yüklenilmesi ve kusur indirim yapılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Kesin kabul yapıldıktan sonra yüklenicinin daha fazla iş yaptığı iddiasıyla hak talebinde bulunamayacağı.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İşin 8.11.2007 geçici kabul itibar tarihi itibariyle bittiği ve teslim edildiği açıklık kazanmaktadır. Belirlenen bu somut gerçeğe rağmen geçici kabul tarihinden sonra yine çalışma yapılıp işin Haziran 2008 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarihte tamamlandığı iddia edilerek fiyat farkı talep edilmesi ve bu dönem için fiyat farkı hesaplanıp hüküm altına alınması doğru olmamıştır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eser sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu alanlarda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ticari satıştaki muayene ve ihbar sürelerini düzenleyen 23. maddesinin uygulanması doğru olmamıştır. Buna göre 8 içerisinde muayene ve itiraz edilmesi zorunluluğu yoktur. Eser sözleşmesi hükümlerine göre ayıp ve gizli ayıp ihbarlarının bildirilmesi zamanları belli olup, buna göre karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Alım konusu iş kullanılmaya başlanılmış ise geçici kabulünün yapılmaması dürüstlük kuralıyla örtüşmez ve kanun hakkın kötüye kullanılmasına izin vermez.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İdarece eksik iş olduğu ileri sürülmekle beraber hakedişlerde eksik işlere yönelik kalem açılmış ve imzalar atılmışsa eksik işe yönelik itiraz olamaz.

  Devamını Oku