1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  İyi temel tipi normal iş kapsamında kabul edilip süre uzatımı verilmeyebilir mi? Bundan dolayı kesilecek gecikme cezaları mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası uygulamalarında, alacağın muaccel hale gelmesi temerrüt oluşturmadığından, temerrüt için ihtarname çekilmesi gerekir veya dava açılması ihtar yerine geçeceğinden dava tarihinin esas alınması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Teslim tarihinin kararlaştırılmadığı hallerde, gecikmeye dayalı alacak talebi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Gecikilen her gün için gecikme cezası ödeneceğine dair düzenleme uyarınca öngörülen gecikme tazminatı ifaya ekli olup müspet zarar kapsamında olduğundan, sözleşmede de aksine düzenleme olmadığından, feshedilen sözleşmelerde talep edilemez.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Hakedişten yapılan gecikme cezaları kesintilerine yüklenici tarafından usulüne uygun itiraz edilmemişse hakkını kaybeder.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  "Sözleşme bedeli" tabirinin "teslim edilmeyen malların sözleşme bedeli" olarak anlaşılması ve cezanın sözleşme bedelinden, teslim edilmeyen mallara tekabül eden bedel üzerinden uygulanması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Hakedişten yapılan gecikme cezası kesintisine usulüne uygun itiraz edilmemişse yüklenici geçmişe yönelik hak talebinde bulunamaz.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Yüklenici işin teslim edilmesi gereken tarihten teslim edilen tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme cezasından mesuldür.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Feshedilen sözleşmelerde gecikme cezası teslim edilmesi gereken günden feshin gerçekleştiği tarihe kadar kesilir. Sözleşmenin feshi bu cezanın alınmasına engel değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Kural olarak yüklenici sözleşmeye göre işin teslimi gereken tarihle teslimin vukuu bulduğu ana kadar geçen süre için doğan gecikmeden mesuldur. Bu gecikmenin resmi mercilerdeki işlemlerden ya da davacının edimlerini yerine getirmemesinden doğduğu savunulmamış ve kanıtlanmamış olmakla süreden makul bir indirim yapılması da gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Sözleşmelerde yazan ceza bedeli ifaya ekli ceza şart mahiyetindedir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  İşin gecikmesinde yüklenicinin kusuru araştırılmalı ve kusur durumuna göre gecikme cezasına hükmedilmelidir. Ödemelerin yapıldığı ispatı idareye aittir.

  Devamını Oku