1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yıllık izinde olan kişilerin de eksik personel kapsamında ele alınmasına yönelik teknik şartname düzenlemesi geçerli midir? Emredici hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan düzenlemeler, ihale dokümanı ifadeleri, geçerli midir? Yıllık izinde olan personeller, teknik şartnamede eksik personel kapsamında ele alınacaktır yazdığından dolayı, için hakedişten kesinti yapılması gerekir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Sözleşmenin iki maddesinde işin süresi farklı olarak yazılmışsa, bu durumda daha uzun süreye itibar edilerek değerlendirme yapılması ve gecikme cezası kesilmemesi mümkün müdür? Aynı ihale dokümanındaki birbiriyle çelişkili hususlarda nasıl hareket edilmelidir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Pursantaj oranları üzerinden, işin iki defa yapıldığına hükmedilmesi ve bu sebeple kamu zararı çıkartılabilmesi mümkün müdür? Yapım işlerinde ilerleme yüzdelerinin anlamı ve kamu zararına dayanak olup olmayacağı hk.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama projesi ve mahal listesi idari şartname düzenlemesi karşısında öncelikli midir? Yapım işine ait idari şartnamenin 58’inci maddesinde, inşaatın ikmali için gerekli olan elektrik, su vb. sistemlere ait teknik alt yapıların şehir şebekelerine bağlantılarının yapılması ile ilgili tüm imalatların yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen söz konusu imalatlar için yükleniciye ödeme yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdari şartnamede elektrik, su, doğalgaz abonelik bedellerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, mahal listesinde ise söz konusu giderlerin idare tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmakla birlikte, idari şartnamenin mahal listesine göre önceliği bulunduğundan abonelik bedellerinin yüklenici tarafından karşılanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdari şartnamede işin süresi 30 gün olarak belirlenmiş ve idari şartname ile sözleşme arasında farklılık oluşması durumunda idari şartname hükümleri öncelikli ise de, ilan metninde işin süresinin sözleşmesinde de olduğu gibi 60 gün olarak belirtilmiş olduğundan, işin süresinin 60 gün olarak kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Her ne kadar işin teknik şartnamesinde ısı yalıtımı imalatı yer almışsa da, işin uygulama projesi ve mahal listesinde söz konusu imalat öngörülmemiş, onun yerine uygulamada başka bir imalat yapılmıştır. Burada, işin uygulama projesi ve mahal listesinin temel alınması gerekmektedir. Zira istekliler de ihale dokümanında yer alan uygulama projesi ve mahal listesini esas alarak tekliflerini vermektedirler. Dolayısıyla, söz konusu ısı yalıtımı imalatının teknik şartnamede sehven yer aldığı anlaşılmıştır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Hizmet alımlarında idari şartname ile sözleşme arasında çelişki olması halinde idari şartnamedeki hükmün esas alınması gerektiği.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdari şartname ve sözleşmede belirtilmemiş olmakla birlikte sözleşmenin ekleri arasında sayılan Özel Teknik Şartnamede asgari ücrette meydana gelecek artışın fiyat farkı olarak ödeneceği belirtilmiş olduğundan çalıştırılan personel için fiyat farkı ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdarelerin tip idari şartname ve sözleşmeleri düzenleme yetkileri dipnotların dikkate alınarak bu boşlukların doldurulması ile sınırlıdır. Tip idari şartname ve sözleşmede gecikme cezası düzenlenmiş bir bölüm olduğundan idareler, diğer hususlar bölümünde gecikme cezasına ilişkin farklı bir belirleme yapamazlar.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Uygulama projesi ve mahal listesinde yer almayıp, teknik şartnamede yer alan imalatların yüklenicinin anahtar teslim götürü bedel teklifine dahil olmadığı.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Proje ve teknik şartnamede yer verilen, bir diğer ifade ile ihale kapsamında bulunan stabilize malzemeden dolgu imalatı için yeni birim fiyat yapılarak daha yüksek bir ödeme yapma imkanı bulunmamaktadır.

  Devamını Oku