1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Birim fiyatlı hizmet alım ihalesinde, götürü bedel teklif alınan iş kalemlerinde iş artışına gidilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Teknik şartnamede, iş kapsamında yapılacak ilave işler için ek işçilik giderinin talep edilemeyeceği belirtilmişse, iş artışı kapsamındaki ilave işlere işçilik ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artışının mevcut sözleşme kapsamında yapılmasının mümkün olmamasına rağmen, iş artış bedelinin ödenmesi ve bağlı olarak fiyat farklarının da hesaplanarak hakediş düzenlenmesi mümkün müdür? İş artış oranını kesin aşacağı belli olan iş artışının yapılarak ödemesinin yapılabilmesi hangi şartlara bağlı olabilir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artışı kapsamında verilecek süre uzatımlarının iş artış oranı ile uyumlu olmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  … İşinde proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen imalatların pursantaj cetvelinde yer alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp mukayeseli keşif tablosunda düşülebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yüksek oranda iş artışına az, düşük oranda iş artışına daha fazla gün süre uzatımı verilebilmesi mümkün müdür? İş artışına ilişkin sürenin takdiri sorgulanabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Bazı kalemlerin götürü bedel olarak belirlendiği birim fiyatlı işlerde, iş artışı götürü bedel kısımlar da dikkate alınarak yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artışının zamanında yapılmaması, sonradan iş artışı kararı alınmasına engel midir? Yüklenicinin bundan dolayı kusuru var mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Herhangi bir imalat yapılmadığı halde, yüklenici ile anlaşma sağlanarak, iş programı ve ödenekler revize edilerek ve sözleşme hükümleri değiştirilerek % 10 iş artışıyla birlikte başka yerlerde yapılan imalat bedelleri yükleniciye ödenebilir mi? Bu durumun idari, mali ve cezai açıdan sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artış şartları oluşmamasına karşın, idarece iş artışı yapılmış olması kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde iş artışı hususunun ele alınmasındaki temel hukuki mantık ne olmalıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım işinde %74 oranında iş artışı, %80 oranında iş azalışına gidilerek sözleşmeye esas projeden farklı bir imalat yaptırılmasının idari ve cezai yönden soruşturulması gerektiği.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Aynı alana ilişkin imalat değişikliği halinde iş artış kaleminin projedeki metraj üzerinden; iş eksiliş kalemlerinin ise pursantaj cetveli üzerinden hesaplanması böylece aynı mahal için farklı miktarda iş artış/eksilişi yapılmasının mümkün olmadığı

  Devamını Oku