1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Çekilecek ihtar üzerine gecikme cezasının alınacağının öngörüldüğü ihale dokümanlarında, ihtar çekilmeden iş tamamlanmış ise gecikme cezası kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  İş artış ve eksilişlerinin ceza kesintisinin matrahına etkisi var mıdır? İş artışı olduğu zaman ceza matrahı artar mı, iş eksilişi olduğu zaman ceza matrahı azalır mı?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  İdarenin isteği doğrultusunda ihtiyaçtan kaynaklı mal teslimi gecikmelerinde gecikme cezası kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Geç teslim edilen malların gecikme cezası süre uzatım tarihinden sonra mı başlar? Hangi belgelere dayalı olarak malların geç teslim edildiği anlaşılır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Malzemelerin zamanında teslim edilip edilmediği anlamak için sevk irsaliyesindeki tarihe mi, yoksa taşınır işlem fişinin düzenlendiği tarihe mi bakılır? Gecikme cezası kesilirken hangi tarih dikkate alınmalıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası toplam sözleşme bedeli üzerinden mi, yoksa teslim edilmeyen mal kısımları üzerinden mi kesilmelidir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Yüklenici tarafından edim ifa edildikten sonra, sorumlular hakkında gecikme cezası kesilmediği için kamu zararına hükmedilebilir mi? Yazılı ihtarda bulunulmayan sözleşmelerde ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası matrahına iş artışları dahil edilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  % 5 inden fazla eksiği olan yapım işlerinde işin geçici kabulünün yapılmış olması gecikme cezası kesilmesine engel midir? Gecikme cezası bu tür durumlarda, eksik işin olduğu hallerde nasıl hesaplanır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Mal alımlarında gecikme cezasının malın geç teslim edilen kısmı içinmi yoksa tüm teslim edilmesi gereken mal bedeli üzerinden mi hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Geçici kabul tutanağında mevcut kusur ve eksiklikler belirtilmemiş ve tamamlatılması için herhangi bir süre verilmemiş olmakla birlikte; daha sonra tespit edilerek sözleşme bedelinin %5’inden az olduğu ve aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel nitelikte olmadığı görülen eksiklikler nedeniyle, tüm sözleşme bedeli üzerinden gecikme cezası hesaplanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında belirtilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreden sonraki günler için hesaplanan ve sözleşmede günlük gecikme olarak yazılan miktarın belli bir oranı olarak belirlenen gecikme cezası oranının sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa teslim edilmeyen kısım üzerinden mi gecikme cezası kesilmelidir?

  Devamını Oku