1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançoda yer verilen oranların yanlış hesaplanması ancak şartnamede belirlenen kriterleri sağlamaması durumunda nasıl bir karar verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço hesaplarına ilişkin olarak örnek KİK kararı

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço Üzerindeki İsim Yanlıiş Olması Durumunda İhale Komisyonu Tarafından Düzeltilebilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Birkaç şirketin konsolide bağımsız denetim raporları üzerinden mali yeterlilik kriterleri değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalede sunulacak bilanço ve eşdeğer tablolardan ne anlaşılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço oranları ile mali yeterlilik oranlarındaki rakamlar birbirinden farklı ise nasıl bir işlem yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Devralınan şirketlerin bilanço ve gelir tabloları konsolide olarak toplanılmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço özeti ve hesap özeti, bilanço bilgileri kapsamında sunulması eşdeğer bilanço belgeleri kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Özkaynak Oranı Nasıl Hesaplanır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Finansal Güç Puanı Hakkında

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Teklif dosyasında sunulan bilançolarla EKAP üzeriden indirilen firmaya ait bilanço bilgilerinin uyuşmaması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Teklif dosyasında sunulan bilanço bilgileri ile vergi dairesine sunulan bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk varsa isteklinin değerlendirme dışı bırakılıp yasaklanması gerekmekte midir?

  Devamını Oku