Yüklenicinin, İşçilerine Karşı İş Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi
Yüklenicinin, işçilerine karşı iş hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, yasak fiil veya davranış teşkil eder mi?
Cevap : Yüklenicinin, İşçilerine Karşı İş Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi
Malum olduğu üzere; Mücbir sebepler dışında, taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresinde yerine getirilmemesi yasak fiil veya davranış olarak kabul edilmektedir.
Buradaki taahhüdün, ihale ve sözleşme konusu iş olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır.
Bu sebeple, idareye karşı taahhütte bulunulan sözleşme konusu işin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi icap etmektedir.
Yüklenicinin, işçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi hususu ise, iş hukuku çerçevesinde değerlendirilebilecektir.
Öte yandan, yüklenicinin, işçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, idareye taahhütte bulunulan işin ifası bakımından, bir eksiklik, kusur vs. sözkonusu olursa, bu durumda, yasak fiil veya davranışın vuku bulduğundan söz edebiliriz.