Yönetmenlik Değişikliği
İhaleye çıkılmış ve dokümanda otomobiller için A1 yetki belgesi istenilmiş ve bu belge sözleşmeden sonra idareye sunacaktır. Ancak ilan 20 Nisan 2016 da yapılmıştır. Yönetmenlik ise 5 Mayıs 2016'da değiştirilerek A1 'e yönelik düzenleme ortadan kaldırılmıştır. Kısacası ihale değerlendirilirken son yönetmenliğe göre mi ihale ilan tarihindeki yönetmenlik uygulanacaktır.
Cevap : Yönetmenlik Değişikliği
Yönetmelikte eşdeğer bir belge getirilmiş mi? Eğer eşdeğer belgesi varsa o belgenin getirilmesi yeterli olacaktır kanaatimce.