Teşvik Kesintisi
TEŞVİKTEN YARARLANIP YARARLANMAYACAĞI BELLİ OLMAYAN FİRMALARIN HAKEDİŞLERİNDEN İDARELERİN TEŞVİK'İ KESMELERİ MÜMKÜNMÜDÜR
TEŞVİK KESİNTİSİ FATURADA GÖSTERİLMELİMİDİR?
Cevap : Teşvik Kesintisi
Teşvik kesintisine yönelik kanaatim faturada gösterilmesi gerektiği yönündedir.
Cevap : Teşvik Kesintisi
Gerek Vergi Usul Kanununda faturanın şekli kısımlı başlıkta gerekse KDV Genel Tebliğinde faturanın şekli ve faturada belge düzeni hususları net bir şekilde belirtildiğinden teşvik kesintisine faturada yer verilmeyerek ilgili hak edişten kesilmesi gerekmektedir.6661 sayılı kanunda da hakkedişlerden kesilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiştir.