Temlike Konu Alacaklar
Cevap : Temlike Konu Alacaklar
Kural olarak bütün alacaklar devredilebilir. Bu meyanda, kazanılmış (iktisap edilmiş) bir alacak kadar, ileride kazanılacak bir alacak da; aynı şekilde muaccel bir alacak kadar, bir süreye (müeccel) veya şarta bağlanmış alacaklar da devrolunabilir. Temlik sözleşmesinin konusu alacak değil, “alacak hakkı”dır.
Yine, alacağın devri bir tasarruf işlemi olduğundan alacak, tarafların iradelerini yazılı olarak, karşılıklı ve birbirine uygun surette açıkladıkları, yani devir sözleşmesinin kurulduğu anda, başka bir işleme gerek kalmaksızın hemen devralanın malvarlığına geçmiş olur.