Temlik Kaldırma
merhabalar,yapım işinde sözleşmenin belli oranında malzeme alımı için temlik (alacağın devri)veren firma temliği nasıl kaldırabilir,mevzuatlara göre yapılması gereken nedir,yarıdımlarınızı beklerim.teşekkürler
Cevap : Temlik Kaldırma
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde temliki tasarrufun iptali yoluna gidilebilir.
Cevap : Temlik Kaldırma
6098 Sayılı Borçlar Kanununun 183 ve müteakip maddeleri gereğince Temlik eden alacaklının rızası olmadan Temlik Borcunu gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt edebilir ve bir daha geri dönemez.

Cevap : Temlik Kaldırma
Sorunuz tam anlaşılmıyor özelidare74, biraz açabilir misiniz?