Teklif Zarfında Birden Fazla Teklif Mektubu Bulunması
Aynı teklif zarfı içinden birden fazla teklif mektubu çıkması, yasak fiil veya davranış olarak kabul edilebilir mi?
Cevap : Teklif Zarfında Birden Fazla Teklif Mektubu Bulunması
Teklif zarfında, birden fazla teklif mektubu bulunması insani bir hata olarak görülmemekte, ihalede birden fazla teklif verme yasak fiil ve davranışında bulunma olarak kabul edilmektedir.
Bu konuda kesinleşmiş yargı kararları da bulunmaktadır.