Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı
Sürücülü Araç Kiralama Hizmetine katılan firmaların hem araç hem sürücü temin etmesi istenmekte olduğu düşünüldüğünde bazı idarelerin sürücü tayininde "şu sürücü" diye emrivaki yapabilir mi? Firmanın kendi bünyesinde çalıştırdığı sürücüsü idarenin belirlemiş olduğu vasıflara uymasına rağmen idarenin bu sürücüyü değil de kendi belirleyeceği sürücüyü çalıştırabilme hakkı var mı?
Cevap : Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı
Yapmamalı ama pratik öyle değil. Mevzuat başka uygulama başka.
Cevap : Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı
Teknik şartnamede sürücü için belirtilen bütün hükümler yüklenici tarafından yerine getirildiği takdirde şahsa münazır bir talepte bulunamaz idare.