Sözleşme ve Genel Giderler Hesaplama
Cevap : Sözleşme ve Genel Giderler Hesaplama
% 4 hesaplamak yeterli, diğerine gerek yok.
Cevap : Sözleşme ve Genel Giderler Hesaplama
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarda işçilik maliyeti üzerinden %4 olarak hesaplanan sözleşme genel giderler, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarda ise karsız yaklaşık maliyet üzerinden ilgili hükümlerinde belirtilen oranlarda hesaplanıyor.

Personel çalıştırılmasında dayalı hizmet alımlarında işin %75 işçilik ve %25 lik kısmı ise araç maliyetinden oluşan bir ihalede sözleşme giderleri nasıl hesaplanır. Yaklaşık maliyetin oldukça yüksek olduğu düşünüldüğünde %25 lik kısım önemli bir rakam olduğunu varsayalım....

Burada %75 lik işçilik kısmı için %4 hesaplamak ve kalan kısım için ise sözleşme ve karar pulu bedeli ile kik payı mı hesaplanmalı yoksa %4 hesaplamak yeterli mi