Sözleşme Feshi
Personel çalıştırmaya dayalı bir sözleşmeyi idarenin haklı nedenlerinden dolayı derhal fesih gerçeklesecek. Genel hükümlere göre tasfiye işlemleri yapilacak.sorum su sözleşmesi fesh olan firmadan alacağı bulunan ifarenin SGK bildirimlerini idarece nasıl yapilacak?
Cevap : Sözleşme Feshi
Aynı konudan iki tane açılmış, diğer bölüme bakılabilir.