Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatına Esas Başlangıç Süresi.
Merhabalar Kıdem tazminatının ödenmesiyle ilgili yönetmeliği okudum ancak kafamıza takılan bazı sorular olacak burada çözüm buluruz inşallah. Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar MADDE 5 - (1) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu iş yerlerin de 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. denmektedir. Sorumuz şu şekilde kamu hastaneleri birliğine bağlı eğitim araştırma hastanesinde işçi 1999 dan beri işçi çalışmaktadır.Kıdem tazminatını haketdi ve ödenmesi gerekiyor.Başlangıç olarak 1999 mu alınacak yoksa kamu ihale kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2003 tarihi mi alınacak . Teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Cevap : Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatına Esas Başlangıç Süresi.
Bu konuda idareler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından görüş talep ettiler. Bu Bakanlıklar, meselenin yargı kararlarına göre halli yönünde görüş bildirdiler.
Cevap : Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatına Esas Başlangıç Süresi.
KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır. (2) Bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmez. Yönetmeliğin bu maddesi yukarıdaki soru işaretlerine çözüm gertirmiştir kanımca.
Cevap : Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatına Esas Başlangıç Süresi.
Aynı nüans kafamda soru işareti oluşturmuştu, yalnız İş Kanunu hükümlerinide göz ardı edemeyiz.1475 e yapılan atıflarda var.Bizimkurumda 1994, 1995,1996 ... girişli işçiler mevcut.İşçiden almış olduğum SGK dökümlerinden ve yüklenici SGK tecsillerinden işçinin aynı bakanlığa bağlı farklı bir birimin yapmış olduğu hizmet alımında çalışmış, bu gerçeği yok sayamayız.Ben kamuda hangi tarihte başlamışsa o tarihi baz alarak işlemlerimi tamamladım.
Cevap : Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatına Esas Başlangıç Süresi.
Sn. kalabey; ilginç bir tespit olmuş. Çıkan yasa sadece 4734 sayılı Kanunu ilgilendiriyor gibi, yani süre başlangıcını bu yasa ile beraber yapmak gerekir gibi. Bu sebeple 2003 tarihi olması gerekir bence. Ama tabi geçmiş için de dava yoluyla ödenebilir. Tabi daha ilginç tespitleri olanlar varsa merakle ben de bekliyorum.