Kısmi Kabul Yapılamayan Hizmet İşleri
Cevap : Kısmi Kabul Yapılamayan Hizmet İşleri
Aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirilen; yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz.