Kamu İhalelerinden Yasaklama İşlemine Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Kamu İhalelerinden Yasaklama İşlemine Karşı Dava Açma Süresi ne zaman başlar?
Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren mi, yoksa tebliğ tarihinden itibaren mi?

Danıştay 13. Dairesi bu konudaki tartışmalara son noktayı koymuş ve yasaklama işleminin Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren değil, işlemin ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılabileceğini belirtmiştir.
Cevap : Kamu İhalelerinden Yasaklama İşlemine Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Danıştay 13. Dairesi; 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun hükümlerinin, kamu idarelerinin ihalelere katılmaktan yasaklı kişilerden haberdar olmasını ve yasaklı kişilerin ihalelere katılmasını engelleyerek ihale işlemlerinin sekteye uğramasını önlemek amacıyla getirilmiş olduğunu, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının bireysel işlem niteliğini değiştirmediğini; 2577 sayılı Kanun'da düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin başlangıcı olarak öngörülmüş olan ilân tarihinin, bireysel işlem niteliğinde olan ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarında uygulanmasının mümkün olmadığını, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının, yazılı bildirim veya öğrenme üzerine yasal süresi içinde dava konusu edilebileceğinin kabulü gerektiğini belirterek; aksi yöndeki gerekçelerle davaların süreaşımından reddi yolunda verilen bidayet Mahkemesi Kararlarını bozmaya başlamıştır.
Cevap : Kamu İhalelerinden Yasaklama İşlemine Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Sayın Av.Hukuk, çok güzel bir konu açmışsınız. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu konuya yönelik olarak yazı hazırlamak ve sitemizde yayımlamak isterseniz büyük mutluluk duyarız.

60 günlük sürenin ne zaman başlanılacağına yönelik olarak Danıştay kararı olması önemli en azından yol göstermesi açısından. Ancak, özellikle yüksek yargı makamlarının resmi gazeteyi ilan olarak kullandığı değerlendirildiğinde ve Tebligat yasası hükümleri de dikkate alındığında, bu konunun daha da tartışılması gerekli birkonu olduğunu düşünmekteyiz.

Resmi gazete duyurusu tebligat yerine geçermi sorusu burada cevaplanılmalı gibi. Bizlere bu noktada düşüncelerinizi söylerseniz çok memnun oluruz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz...
Cevap : Kamu İhalelerinden Yasaklama İşlemine Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Danıştay 13. Dairesi; yasaklama işleminin Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren değil, işlemin ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılabileceğini belirtmiştir.