İş Ortaklığını Oluşturan Firmalardan Bir Tanesinin Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Etmesi
Ortaklardan bir tanesinin sözleşme imzalamadan imtina etmesi, iş ortaklığı hakkında kamu ihalelerinden yasaklama müeyyidesi tatbikini gerektirir mi?
Cevap : İş Ortaklığını Oluşturan Firmalardan Bir Tanesinin Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Etmesi
Firmalardan bir tanesinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi sebebiyle Ortak Girişim, "üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli" kapsamında değerlendirilmiş ve bu doğrultuda verilen kamu ihalelerinden yasaklama işlemi, yargı mercileri tarafından hukuka uygun bulunmuştur.