Kısa Vadeli Risk Prim Oranındaki Değişiklik ve Fiyat Farkı Uygulaması
Genel Sekreterliğimizce yapılan bazı hizmet alımlarında ihale ilan süreci 31.08.2013 tarihinde yayımlanan 28751 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Hizmet Alımlarında uygulanacak fiyat farkı esaslarına ilişkin hükümde ; Yürürlük MADDE 12- (1) Bu Esaslar yayımını izleyen 90 ıncı gün yürürlüğe girer. der ve Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı, 24/12/2002 tarihli ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar"a göre hesaplanır. Hükmüne istinaden ihaledeki fiyat farklarına ilişkin olarak daha önceki mevzuat hükümlerinin geçerli olduğunu belirtir. İhale dökümanında kısa vadeli sigorta risk prim oranı 1 olarak belirtilen ihalemizin gerçekleşme tarihi
Cevap : Kısa Vadeli Risk Prim Oranındaki Değişiklik ve Fiyat Farkı Uygulaması
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.