İş Ortaklığı Hakedişi Üzerine Haciz Konulabilir Mi?
İş Ortaklığı Hakedişi üzerine konulan haciz kararlarını idareler nasıl uygulamalı?
Cevap : İş Ortaklığı Hakedişi Üzerine Haciz Konulabilir Mi?
İş ortaklarından birinin borcundan ötürü başlatılan icra takibinde verilen haciz kararı, ortağın alacağına ilişkin ise, bu karar tasfiye ve kar payı üzerine uygulanabilecektir.
şayet Ortaklığın hakedişi üzerine ise, bu hususta haczedilmezlik şikayetine gidilmesi, bu arada da hakedişin belirlenecek bir tevdi mahalline gönderilmesi uygun olacaktır.
Cevap : İş Ortaklığı Hakedişi Üzerine Haciz Konulabilir Mi?
Burada belirtmek istediğim husus; ortaklardan birinden alacağı olan üçüncü şahıslarca başlatılan icra takipleri ve bu takiplerde ortaklığın idarede bulunan alacakları üzerine konulan hacizler....
Cevap : İş Ortaklığı Hakedişi Üzerine Haciz Konulabilir Mi?
Bu konuda idarelerin farklı uygulamaları bulunuyor. Kimi idareler, takibe karşı haczedilmezlik şikayetinde bulunarak, takibin iptal edilmesini isterken, kimi idareler haciz kararı yokmuşcasına yüklenicilere ödeme yapıyorlar.