İmar Kanunu'na Göre Yapı Sahibi Kavramı
Cevap : İmar Kanunu'na Göre Yapı Sahibi Kavramı
Konuya ilişkin hukuki değerlendirme analiz bölümünde bulunmaktadır.