İhale Sürecinde İş Ortaklığındaki Değişiklik Hukuka Uygun Mudur?
Saygıdeğer üstadım; bu konuda daha evvel burada yayınlanmış olan 27.02.2017 tarihli 5617 sayılı değerlendirmenizi okudum.
Ancak, İhaleye teklif sunan iş ortaklığındaki özel ortağın, sözleşmeden önce (ihale sürecinde) ihaledeki yeterlik kriterlerini sağlaması şartıyla değiştirilmesinin mümkün olduğu hususuna İdarenin ikna edilebilmesi için bahsi geçen yazıdaki Danıştay 13. Dairesinin Kararına ihtiyacımız var.Temin edebilir miyiz ? Saygılarımla.

Bildirim :
Bu konu henüz yanıtlanmadı !