İhale Sürecinde İhale Yetkilisinin Değişmesi
İhale süreci devam ederken, ihale yetkilisinin değişmesinin ihale sürecine etkisi nedir?
Cevap : İhale Sürecinde İhale Yetkilisinin Değişmesi
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ'de, "ihale sürecini başlatan ihale yetkilisi ile ihale sürecini tamamlayan ihale yetkilisinin farklı kişiler olmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı bir yönü bulunmadığı" belirtilmiştir.