İşe Geç Başlama Nedeniyle Sözleşme Bedelinin Düşürülmesi Mümkün Mü?
Personele dayalı bir hizmet alımı ve işin başlangıç tarihi 01.01.2014 bitiş tarihi 31.08.2014 tür. İtiraz sürecine bağlı olarak ihale süreci uzadı. İhalede öngörülen bir süre var ve bedeli de belli. İhale sürecinin uzamasına istinaden sözleşme bedeli de değişeceğinden; 1. sözleşme çalışılamayan günler düşülerek geri kalan günlerin toplam bedeli üzerinden yeni bedelli sözleşme yapılabilir mi? 2. işin geç başlamasıyla sözleşme bedelini değiştirmezsem işin %80 i bulması gerçekleşmeyecek. Bu durumda iş eksilişi mevzuu mu yoksa nasıl bir işlem yapılacak. Örneğin 2007/UH.Z-1759 kararında şöyle bir ibare yazılı "Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesi gereğince; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve eğer kesin ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilebileceğinin düzenlendiği, ancak işe başlama tarihinin net olarak belirlendiği durumlarda dahi, işe başlama tarihinin idari şartnamede belirlenen tarihte olmaması halinde anılan Tebliğ hükmü dikkate alınarak sözleşme bedelinin belirlenmesi ve bu tutar üzerinden sözleşmenin bağıtlanması gerekmektedir. " hükmüne istinaden işin sözleşme yapılmasını geciktirmesi halinde gecikme süresi dikkate alınıp sözleşme bedelini geri kalan sürenin maliyetine göre yapabilir miyim?
Cevap : İşe Geç Başlama Nedeniyle Sözleşme Bedelinin Düşürülmesi Mümkün Mü?
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.