Hakediş Üzerinde Birden Fazla Haciz Ve/veya Temlik Bulunması
Hakediş üzerinde birden fazla haciz ve temlik bulunması halinde, ödeme nasıl yapılır?
Cevap : Hakediş Üzerinde Birden Fazla Haciz Ve/veya Temlik Bulunması
Tasarruf işlemlerinde geçerli olan "Öncelik İlkesi" gereği, önce yapılan temliki tasarruflar ve haciz kararı tarihlerine göre hakedişten üçüncü kişilere, icra dosyalarına ödeme yapılması uygun olacaktır.