Yasaklama Kararını Sadece İdare Kendisi İçin Alabilir Mi?
Sayın Hocam iyi günler, Üniversitemizde yemek hizmeti veren firmaya çeşitli uygunsuzluklar nedeniyle tutanaklar tutulup, cezalar kesildi. Sözleşme tamamlandıktan sonra, Üniversitemiz bünyesindeki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verebilmek için (diğer üniversitelerin bu uygulamayı yaptığını duyduk) mevzuatta uygun bir hüküm bulamadık. Ancak genel tebliğin 28.1.2. maddesinin "c" bendinin "ii" fıkrası ile "ç" bendinde; ii- İdareler, kendi bünyelerindeki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı vermişler ise; yasaklama kararı yalnızca bu idarenin yapacağı ihaleler bakımından geçerli olacaktır. ç) 2886 sayılı Kanuna tâbi olmayan ancak 4734 sayılı Kanunla kapsama alınan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde, önceki kendi ihale mevzuatlarına göre verilen yasaklama kararları, kararda belirtilen kapsam, nitelik ve sürelerde devam edecektir. Bu yasaklama kararları ancak kararı veren idarelerin kendi ihalelerinde geçerli olacaktır. hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümler çerçevesinde değerlendirdiğimizde İdarenin kendi ihale mevzuatı olması gerektiği anlaşılmakta olup, 4734 Sayılı Kanun haricinde İdaremizde uygulanmakta olan herhangi bir ihale mevzuatı bulunmamaktadır. Tebliğin ilgili maddelerince kurumsal yasaklama yapıp yapamayacağımız hususunda görüşünüzü rica edecektim.
Cevap : Yasaklama Kararını Sadece İdare Kendisi İçin Alabilir Mi?
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.