Cevap : Güncel Sunumlar
4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan sözleşmelerde, aynı Kanunun 22/c. maddesinin tatbik edilip edilemeyeceği hususunun tartışılmasında fayda olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca, yine aynı Kanun hükmü kapsamında -süresi 3 yılı geçmemek üzere- birden fazla sözleşme yapılıp yapılamayacağının da tartışılmasında fayda görüyorum.