Gerçeğe Aykırı İş Deneyim Belgesi ile Yapılan İşe İlişkin İş Deneyim Belgesi
Gerçeğe aykırı iş deneyim belgesi ile yapılan iş sonucu düzenlenen iş deneyim belgesinin hukuki niteliği nedir?
Cevap : Gerçeğe Aykırı İş Deneyim Belgesi ile Yapılan İşe İlişkin İş Deneyim Belgesi
Gerçeğe aykırı iş deneyim belgesi ile ihaleye iştirakin 4734 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil ettiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.
Ancak, bu belgeye dayalı olarak girilen bir ihale sonucu yüklenilen işin usule ve hukuka uygun bitirilip tamamlanması üzerine verilen iş deneyim belgesinin, gerçek bir işe ilişkin olması, herhangi bir usuli ve hukuki eksiklikler bulunmaması halinde kabulü hukuken mümkündür.
Kamu İhale Kurulu kararları da bu yöndedir