Fiyat Farkındaki Yemek Prim İstisna Tutarı
Kamu ihale Genel Tebliğinin 83. maddesinin 1.fıkrasında yer alan" 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında işçilik maliyetlerine ilişkin geçen brüt maliyet, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan asgari ücret veya idari şartnamede asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil) ve ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamından oluşmaktadır." hükümde, brüt ücretin tanımının içerisinde yemek maliyeti sayılmadığı için fiyat farkı hesaplanması yemek prim istisna tutarının dikkate alınıp almaması ilgili görüş ayrılığı yaşıyoruz. Bu konuda bize bilgi verir misiniz?
Cevap : Fiyat Farkındaki Yemek Prim İstisna Tutarı
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.