Üniversite ile Ortak Yürütülecek Jeofizik Deprem Araştırması İşi Hangi İhale Usulü ile Yapılabilir

........... Büyükşehir belediyesi zemin ve deprem inceleme şube müdürülüğünde jeofizik mühendisiyim. Birimimizde .........Üniversitesi ile bir hizmet işi ihalesi yapmak istemekteyiz.Bedeli açık ihale kapsamındadır. Ama bunun yöntemini bulamadık..Bu konuda yardım istemekteyim .Aklımızdaki yöntemler.. 1. Belediye kanunu 75. madde.. Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Biz bir protokol yapıp meclis kararı çıkartsak bu işte sorun yaşar mıyız?? 2.Kamu ihale kanunu istisnalar 3/f bendi.. f) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, (Benim aklıma yatmadı çünkü üniversiteler tam olarak araştırma geliştirme olmamakta..) 3.Yada kamu ihale kanunu 22/b bendi.. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Sizce Kocaeli Üniversitesinden herhangi bir bölüm den alınacak hizmet işi özel hak olmakta mı ?? Bu iş ile ilgili ödemede ve denetimde sorun yaşamadan işi .......... üniversitesinden hizmet almak istemekteyiz.. en uygun yöntemi bana yazabilirseniz çok sevinirim.. İyi çalışma

Cevap : Üniversite ile Ortak Yürütülecek Jeofizik Deprem Araştırması İşi Hangi İhale Usulü ile Yapılabilir
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.