Belediyelere Verilen Hizmetlerde İşçi Temini
Merhaba Hocam,
Kadıköy Belediyesi'ne son verdiğiniz eğitimde "İşten ayrılan personel olursa yüklenici 3 iş günü içerisinde eksik personelin yerine yenisini istihdam edecektir." şeklindeki düzenlememizin yanlış olduğunu çünkü yüklenicinin personeli Türkiye İş Kurumu'ndan temin etmek zorunda olduğunu ve bu sürede temin edemeyeceğini, bunun yerine İş Kurumu'na başvuru süresi ile ilgili düzenleme yapmamızın daha doğru olacağını belirtmiştiniz.
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 10. maddesinde "... (Ek fıkra 16/3/2011-27876 R.G. / 39. md.) Üyelerinin tamamı belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin, belediyelerin ve savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren idarelerin yapacağı hizmet alımları hariç olmak üzere; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanıldığı işlerde, yüklenici, idare tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, ihale dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun internet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığıyla ve kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. Söz konusu personelin seçimi, bu Şartnamede yer alan, idarenin ve kontrol teşkilatının konuyla ilgili denetim yetkisini düzenleyen hükümler saklı kalmak kaydıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yükleniciye aittir." denmektedir. Buradan belediyelerin bu düzenlemeden muaf
Cevap : Belediyelere Verilen Hizmetlerde İşçi Temini
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.