Çerçeve Anlaşma, İdarenin Alım Yükümlülüğü
Cevap : Çerçeve Anlaşma, İdarenin Alım Yükümlülüğü
Çerçeve anlaşma yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.