Belli İstekliler Arasında Danışmanlık Hizmet Alımı
Hocam merhaba, Belli istekliller arasında proje danışmanlık hizmet alımı ihalesinde istekli Standart Form-KİK033.0/D Genel Hizmet Deneyimi (Önyeterlilik şartnamesinde Standart formlarda istenmiş)veya Standart Form-KİK034.1/D Son 15 yıl içinde Yapımla ilgili Danışmanlık Hizmetlerinde Benzer İşler (Önyeterlilik şartnamesinde standart formlarda istenmiş) evrakını önyeterlilik dosyasının içinde idareye vermemiş ise söz konusu istekli bu nedenden elenir mi? Lütfen yardımcı olurmusunuz.........
Cevap : Belli İstekliler Arasında Danışmanlık Hizmet Alımı
Cevap : Belli İstekliler Arasında Danışmanlık Hizmet Alımı
Önyeterlik şartnamesinde istenilmiş ise yeterlik kriteri mahiyetinde olduğundan elenmesi gerekir kanaatimce.