Belediyeler Ce Hazırlanan İç Kontrol Eylem Planlarındaki Farklılıkları Nasıl Değerlendirebiliriz
Cevap : Belediyeler Ce Hazırlanan İç Kontrol Eylem Planlarındaki Farklılıkları Nasıl Değerlendirebiliriz
Maliye bakanlığı tarafından çıkarılmış, yazı rehber ve düzenlemelere aykırı olmadığı müddetçe farklılıklar iyidir diye düşünüyorum. Ama biraz daha açabilirseniz başlığı daha iyi olabilir.