Anayasa Mahkemesinin 2016/25 Nolu Kararı
Üniversite döner sermaye saymanlığında çalışanlar hakkında anayasa mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararı gereğince saymanlık çalışanlarına ek ödeme yapılması hakkında her hangi bir düzenleme beklemek yada herhangi bir müracaat yapılması gereklimi veya nasıl bir yol izlenmelidir.
Cevap : Anayasa Mahkemesinin 2016/25 Nolu Kararı
BüMKO nun yazısında belirtilen .....666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendiyle, 58 inci maddenin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil)" ibaresi 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olduğundan ve yürürlükten kaldırılan söz konusu ibarenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına istinaden kendiliğinden yürürlüğe girmesi de mümkün bulunmamaktadır. buna göre saymanlık personeli dışında işletme müdürü ve personeline ek ödeme yapılması mevzuata uygunmudur.?
Cevap : Anayasa Mahkemesinin 2016/25 Nolu Kararı
BüMKO nun yazısında belirtilen .....666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendiyle, 58 inci maddenin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil)" ibaresi 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olduğundan ve yürürlükten kaldırılan söz konusu ibarenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına istinaden kendiliğinden yürürlüğe girmesi de mümkün bulunmamaktadır. buna göre saymanlık personeli dışında işletme müdürü ve personeline ek ödeme yapılması mevzuata uygunmudur.?
Cevap : Anayasa Mahkemesinin 2016/25 Nolu Kararı
Maliye Bakanlığı tarafından görüş yayımlandı ve ödeme yapılmamasına yönelik ifadeler kullanılmakta görüşte.
Ancak, anayasa mahkemesi negatif cümleyi kaldırdı. Bu işte bir terslik yok mu? YAni ödenemez cümlesi kaldırıldı mevzuattan. Ters mantıkla demekki ödeniyordu sonucu çıkmaz mı?
Cevap : Anayasa Mahkemesinin 2016/25 Nolu Kararı
Kararda itirazın konusu şu şekilde ifade edilmekte:
"27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen ek 9. maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 91. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir."
İncelemede KHK'da yer alan düzenlemenin yetkisiz yapıldığı üzerinedir. Düzenleme iptal edildiği için getirilen müeyyide sona ermiştir, ve dilekçe üzerine ödeme yapılır bence.