Danışmanlık İhalesi Fiyat Farkı
Merhaba,
Bildiğiniz üzere 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren fiyat farkı kararnamesinden önce kullanılan fiyat farkı kararnamesine göre danışmanlık hizmet alım işlerinde fiyat farkı hesabı Ko ve Kn katsayılarına göre yapılmaktadır.(Ko Temel aylık katsayısı, Kn güncel aylık katsayısı) Daha önceden güncel aylık katsayısı 6 ayda bir güncellenmekte iken 2014 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarihli 54 sayılı genelgesine göre tüm yıl için sabit bir katsayı belirlenmiştir. Bunun sebebi ise memur aylık katsayısının 2003=100 Temel Yıllı Tüketiici Fiyatları endeksine göre arttırılması yerine ücretlere ilave seyyanen ödenecek 175 TL lik tutarın belirlenmesi olmuştur. Bunun sonucunda 2013 Aralık ayı endeksi 2013 Haziran endeksine göre %3,27 artmışken, fiyat farkı %0.27 olmaktadır. Ayrıca 2014 yılı Ocak ayında sözleşmesi imzalanan bir iş için sözleşmede fiyat farkı öngörülmesine rağmen 2014 Aralık ayına kadar yapılan hakedişler için fiyat farkı alınamayacaktır. Bu durumda danışmanlık hizmet alımı sözleşmeleri için Kamu İhale Kurulu'nun 11.06.2014 tarihli ve 2014/DK.D-61 no'lu düzenleyici kararında belirttiği gibi "Yukarıdaki indekslerden birinin veya
birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından
değiştirilmesi halinde, değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir
indeks belirlenmez ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan
(1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki
sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır." hükmüne göre mi fiyat farkı hesaplamalıyız?
Cevap : Danışmanlık İhalesi Fiyat Farkı
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.