2886 Sayılı Kanuna Göre Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
2886 sayılı Kanuna göre kiralanan (kantin vs. gibi) ticari alanların tahliyesinde yetkili idare kimdir?
Adına tahsis yapılan kamu idaresi tahliyeyi gerçekleştirebilir mi?
Cevap : 2886 Sayılı Kanuna Göre Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre, İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
Tahliyeye yönelik olarak, adına tahsis yapılan kamu idarelerince gerçekleştirilen işlemler, yargı merciileri tarafından yetkisizlik sebebiyle iptal edilmektedir.