1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Çalışan İşçilerin De Artık Mazaretleri Var

Kamu ihaleleri kapsamında çalışan kişileri de etkileyen 6645 sayılı Torba Yasa 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Torba Yasada birçok...

Devamını Oku

Sözleşme ve Genel Giderler İçerisindeki Unsurlar İçin Teklif Verilmesi Kamu Zararıdır

Sözleşme giderleri ve genel giderler içerisindeki unsurların ayrı iş kalemi olarak gösterilmesi ve bunlara fiyat teklif edilmesi kamu zararı olarak ele alınabilir....

Devamını Oku

Ayni Unsurlara Sıfır Teklif Veren Firmalar İhale Dışı Bırakılmalıdır

Ayni unsurlara sıfır teklif veren firmaların, en düşük teklifi veren firmalara ihalelerin verildiği hallerde, ihale dışı bırakılması gerekir. Ancak, KİK'nun 2015/UH.II-472 nolu kararında, asgari işçil...

Devamını Oku

Sürücüsüz Araç Kiralamalarında Damga Vergisi Binde 1,89 Dur

Sürücüsüz araç kiralama ihalelerinde damga vergilerinin binde 1,89 oranı üzerinden alınması gerekir....

Devamını Oku

Elektrik Borcu Olan İdareler İhale Yapamazlar

Kamu idarelerinin bir önceki tedarikçisine elektrik borcu bulunması halinde, yeni tedarikçi ile sözleşme imzalaması yönetmelik gereği mümkün değildir....

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Hakkında Yönetmelikle İlgili Değerlendirmeler

Kamu İhale Kanunu kapsamında çalışan kişilere kıdem tazminatı ödenmesini öngören yönetmelik yürürlüğe girdi....

Devamını Oku