1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan Dikkatimizi Çekenler

6745 sayılı Kanun bugün yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunda yatırımlarla ilgili önemli değişiklikler yapılmış, aynı zamanda mali alanlarda da bizleri ilgilendirecek değişikliklere imza atılmıştır....

Devamını Oku

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhale Komisyonları

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında oluşturulan ihale komisyonlarının yapısına bu analizde değinilecektir....

Devamını Oku

Fıdıc Şartnameleri ve Uygulama Alanları (Mali Hukuk Sayı: 142, Temmuz-Ağustos 2009)

Bu yazımızda özellikle Dış Kredili Projelerde kullanılan FIDIC şartnamesinin ne olduğu ve belli başlı konularda uygulamayı nasıl şekillendirdiği üzerinde durulacaktır....

Devamını Oku

Fidic Sözleşmelerinde Mühendis Kavramı (Mali Hukuk Sayı: 144, Kasım-Aralık 2009)

Konumuz FIDIC sözleşmelerinin en önemli konusu olan Müşavir-Mühendisin bu sözleşmelerdeki konumu, yetkileri ve sorumluluklarıdır....

Devamını Oku

Kamu Denetçiliği Kurumu (Mali Hukuk Sayı: 165, Mayıs-Haziran 2013)

Kamu Denetçiliği Kurumunun denetimin eksik yanlarını tamamlaması beklenmektedir. 15 Şubat 2013 tarihinde Kamu Denetçiliği Uzmanı alımlarını tamamlayan Kurum, 29 Mart 2013 tarihinden itibaren şikâyet b...

Devamını Oku