1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Uygulaması Genel Açıklamalar

Yapım işlerinde yeni birim fiyat ihtiyacı hasıl olursa, YİGŞ\'de öngörülen yöntemlerle analiz oluşturulacak ve verimlilik esasına göre rayiç tespiti yapılacaktır. Bu yönteme göre yapılmayan yeni birim...

Devamını Oku

Revize Birim Fiyat Uygulaması: Örnek Çözümlü

Birim fiyat sözleşmeli yapım işlerinde yüklenicilerin iş kalemlerine vereceği yüksek tekliflerden daha fazla kar elde etmemesi, bir bakıma idarelerin korunması amacıyla revize birim fiyat uygulaması g...

Devamını Oku

Yeni Birim Fiyat Tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Güncellenir Mi?

Yeni birim fiyat tespit yöntemlerinden olan kamu birim fiyatlarının kullanılması halinde, bu fiyatların güncellenmesi gerekmekte midir? Konuya yönelik olarak Yargı makamları arasında farklı kararlar b...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Tespitinde Vazgeçilen İmalatlar İçin, Yapımına Karar Verilen İmalatlar İçin Esas Alınandan Daha Düşük Oranda Yüklenici Karı Belirlemek Mümkün!

Yapım işlerinde yeni birim fiyat tespiti yapılırken vazgeçilen imalatlar ile yapımına karar verilen imalatların aynı kar oranı üzerinden yapılmasına gerek yoktur....

Devamını Oku

Yeni Birim Fiyatlara İhale Tenzilatı Uygulanır Mı?

Yapım işlerinde, yeni birim fiyatlara ihale indirimi uygulanabileceğine yönelik olarak Sayıştay Temyiz Kurulunda karar verilmiştir....

Devamını Oku

Yeni Birim Fiyatlarda Kamu Kurumlarının Fiyatları Güncellenebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer Kamu Kurumları birim fiyatları esas alınarak yapılan yeni birim fiyatlarda güncelleme yapılabilir....

Devamını Oku