1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Hafta Tatili ve Hafta Tatili Ücretinin Tüm Yönleriyle Değerlendirilmesi (Mali Hukuk Sayı: 157, Ocak - Şubat 2012)

Bu makalemizde, hafta tatili ve hafta tatilinde işçinin çalışması durumu 4857 sayılı Kanun çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

İş Kanununa Göre İş Arama İznini Hak Etme Şartları (Mali Hukuk Sayı: 156, Kasım-Aralık 2011)

Çalışma hayatımızdaki düzenlemelerin pek çoğu işçinin çalışması ve bu çalışmaya bağlı hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgilidir. Yeni iş arama izni de artık bir işyerindeki çalışması yakın bir zam...

Devamını Oku

İş Güvencesinin Uygulama Yeri Olarak İşyerine İlişkin Şartlar (Mali Hukuk Sayı: 156, Kasım-Aralık 2011)

Yapılan bir feshin geçersiz sayılabilmesi için öncelikle işçinin, iş güvencesi kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Öyle ki, işyeri Yasanın aradığı şartları sağlayamıyor ise i...

Devamını Oku

İşçi Ödemelerinin Banka Hesaplarına Yatırılması Zorunluluğu (Mali Hukuk Sayı: 155, Eylül-Ekim 2011)

Analizde, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, işçilere yapacakları her türlü ödemelerin bankalarda açılacak olan özel hesaplara yatırılması ...

Devamını Oku

Yasal Zorunluluğa Dayanan İşyeri İç Örgütlenmeleri (Mali Hukuk Sayı: 153, Mayıs-Haziran 2011)

İşyerlerinin niteliğine veya işçi sayısına veya işçilerin özelliklerine göre kurulması zorunlu veya ihtiyari bu kurul, komite veya üniteler içinde işçiler de temsilci göndererek yönetime katılmakta ve...

Devamını Oku