1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin Getirdikleri (Mali Hukuk Sayı: 166, Temmuz-Ağustos 2013)

Bu analizde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Serbest Zaman Kullandırımı (Mali Hukuk Sayı: 166, Temmuz-Ağustos 2013)

Serbest zaman kullanımı 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilmiş, esnek sürelerle çalışma biçimidir. Fazla çalışma veya fazla süreli çalışma yapan işçiler istemeleri halinde, bu çalışmalarının karşılığı o...

Devamını Oku

İş Kanuna Göre Yıllık Ücretli İzin Kullandırılması (Mali Hukuk Sayı: 165, Mayıs-Haziran 2013)

Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ...

Devamını Oku

Mobbing Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

İşyerinde psikolojik taciz ya da ingilizce deyimiyle mobbing, çalışma hayatında işyerlerinde işçi ile işveren arasında ya da işçilerin kendi aralarındaki psikolojik şiddeti ifade eden bir kavram olara...

Devamını Oku

Vazife Malullüğü ile İş Kazasının Bildirimi (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

Bu analizde memurlar ile diğer çalışanların iş kazası veya vazife malullüğüne sebep olayın bildiriminden ve zamanında bildirilmemesinde kişilerin ve özellikle kamu kurumlarının uygulayıcılarının maruz...

Devamını Oku

İşçi Ücretinin Ödenmemesinde Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı (Mali Hukuk Sayı: 157, Ocak - Şubat 2012)

Çalışanlar açısından en önemli unsur olan ücret aynı zamanda, işverenin de iş sözleşmesinden doğan başlıca borcunu oluşturmaktadır. Ücretin çalışanlar bakımından önemi ve çalışanların işverenler karşı...

Devamını Oku