1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İşveren Çalışanın İşitme Organını Gürültüden Korumak Zorunda! (Mali Hukuk Sayı: 170, Mart-Nisan 2014)

Bu analizde Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği, işverenin çalışanın işitme organını korumak zorunluluğu ele alınıp, değerlendirilecektir...

Devamını Oku

İşe İade Kararında İşçinin 10 Gün İçinde İşe Başvurma Şartı (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

İş Kanununda yer alan iş güvencesi hükümleri ile korumasız durumda bulunan işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi geçerli bir nedene bağlanmış, işçiye feshin geçersizliği ve işe iade konusunda yargı yol...

Devamını Oku

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

Bu analizde, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

İşçinin Hafta Tatili ve Ücreti (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

İş Kanunu’nda belirtilen iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmayan hafta tatili için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Bu ücrete ...

Devamını Oku

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İş Ekipmanının Kullanımı (Mali Hukuk Sayı: 167, Eylül-Ekim 2013)

Bu analizde, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ücret (Mali Hukuk Sayı: 167, Eylül-Ekim 2013)

Taşeronlara ödenecek kıdem tazminatında hata yapılmaması için ücretin doğru hesap edilmesi gerekir. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenmektedir. Ancak, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak ...

Devamını Oku