1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu İşverenlerinin Sosyal Güvenlik ve İş Sağlığı Mevzuatı Yükümlülükleri (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

Bu çalışmada işveren sıfatıyla kamu kurum ve kuruluşlarının 5510 ve 6331 sayılı Kanunlar çerçevesindeki yükümlülüklerinden belli başlı önemli başlıklarına yer verilecektir....

Devamını Oku

Türkiyede Tescili Olmayanın Yaptığı Yurt Dışı Borçlanmasının Ssk Mı Bağ-Kur Mu Sayılacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararıyla Kesinleşti (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

Bu analizde, yurt dışı borçlanma süreleri SSK’ya sayılan kişilerin, dava açtıklarında, bu davaları kazanıp kazanamayacaklarını Yargıtay hukuk genel kurulunun güncel bir kararı doğrultusunda açıklamaya...

Devamını Oku

Profesyonel Spor Kulüplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

Dernek statüsünden çıkıp, anonim şirket statüsüne geçerek ekonomi gündeminde de önemli yer alan spor kulüplerinin aynı başarıyı SGK prim ödemelerinde gösterdiğini söyleyemeyiz. Spor klüplerinin prim ö...

Devamını Oku

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalıgı (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı hakkında düzenlemeler analizde ele alınıp değerlendirilmektedir....

Devamını Oku

Sgkya Fiilen Ödenmeyen Prim Tutarları Vergilendirilecek Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınır Mı?

Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmeyen prim tutarlarının ve bu tutarlarla ilgili gecikme cezası ve gecikme zamlarının vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınm...

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Kurumunun E-Sevk Uygulaması (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına imkân tanıyan E-reçete uygulamasını başlatan ve bununla reçete yolsuzluğunun önüne geçmeyi amaçlayan SGK, evrakların elektronik ortamda hazırlanmasına yöneli...

Devamını Oku